Andrzej Laskowski
Andrzej Laskowski
Ekspert Centrum im. Adama Smitha, przedsiębiorca

Prezes i następnie wiceprezes Rady Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej Budownictwa (1993-2000). Członek Zarządu Głównego i skarbnik Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie i przewodniczącym jego Konwentu Etyki (1990-1997). Laureat Konkursu Business Fair Play Award Krajowej Izby Gospodarczej. Jako przedsiębiorca wyróżniony Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich SA, Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Gdańskich SA, Złotym Medalem Za Zasługi dla Budownictwa RP. Firma Vitton, której był właścicielem została uznana przez organizacje gospodarcze KIG Firmą Roku. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Wydał szereg publikacji (mi. Rzeczpospolita, Materiały Budowlane, Gazeta Bankowa, Tygodnik Profile) z zakresu instrumentów finansowych w budownictwie, systemów dystrybucji materiałów budowlanych, banków hipotecznych i listów zastawnych. Jest współautorem jedynej wydanej w Polsce monografii kredytu hipotecznego pt.”Historia i współczesność instytucji kredytu hipotecznego w Polsce” z uwzględnieniem stanu po wejściu w życie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Kierował Mostostalem Warszawa S.A., Energopolem Poznań S.A., Hydrobudową Śląsk S.A. i realizacją znaczących budów w zakresie wykonania infrastruktury ochrony środowiska, drogowej, komunalnej, inżynieryjnej, telekomunikacyjnej, oraz infrastruktury wojskowej.