Bartosz Sawicki
Bartosz Sawicki
Kierownik departamentu analiz w TMS Brokers

Analityk Roku według Invest Cuffs 2019. Ekspert zarządzania finansami z 10-letnim doświadczeniem. Twórca i osoba bezpośrednio odpowiedzialna za rozwój serwisu analitycznego dla inwestorów TMS NonStop. Autor licznych artykułów i felietonów branżowych dla dzienników, magazynów i portali biznesowych takich jak: „Parkiet”, „Puls Biznesu”, czy https://businessinsider.com.pl/. Studiował Finanse Międzynarodowe i Międzynawowe Zarządzanie Finansowe w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył interdyscyplinarną ścieżkę studiów: Narodowe i Międzynarodowe Rynki Finansowe oraz Ścieżkę Finansową. Z TMS Brokers związany od 2011 roku. Szef zespołu analityków nagradzanego za trafność prognoz przez agencję Bloomberg, FX Week, Puls Biznesu oraz Gazetę Giełdy Parkiet. Pasjonat surowców, analizy technicznej, polityki pieniężnej i aktywny komentator sytuacji rynkowej i gospodarczej w mediach.