Kajetan Komar-Komorowski
Kajetan Komar-Komorowski
Radca prawny, Założyciel platformy Lex Secure (lexsecure.com)

Założyciel platformy Lex Secure (lexsecure.com), która od ponad 9 lat świadczy usługi prawne przy zastosowaniu nowych technologii. Łączy blockchain z praktycznymi zastosowaniami. Pomysłodawca nowego ICO w branży prawnej.