Karolina Greś
Karolina Greś
Koordynator galerii Domu Aukcyjnego Libra.

Absolwentka historii sztuki na toruńskim Uniwersytecie M.Kopernika. Doświadczenie zawodowe zdobywala pracując w polskich, jak i zagranicznych instytucjach kultury oraz domach aukcyjnych. Jej teksty ukazują się zarówno w publikacjach pokonferencyjnych, jak i czasopismach branżowych, m.in. ,,Rynek i SZtuka” oraz ,,Arteon”. Zawodowo związana z rynkiem dzieł sztuki. Swoje zainteresowania historyczno-artystyczne skupiła przede wszystkim na sztuce polskiej 2 polowy XX i XXI wieku. W Librze zajmuje się wycenami dzieł sztuki oraz zarządza pionem merytorycznym odpowiadającym za opracowywanie dzieł sztuki, ich wycenę oraz sprawdzanie autentyczności.