Piotr Rutkowski
Piotr Rutkowski

Doradza Ministrowi Cyfryzacji w sprawach blockchain, jako lider strumienia rejestrów rozproszonych. Prowadzi grupę roboczą, która w aktualnej formie działa od stycznia 2019 w zespołach, zajmujących się sektorem finansów i rynkami kapitałowymi oraz zastosowaniami w wybranych dziedzinach.
W NASK Państwowy Instytut Badawczy jest zatrudniony w Zespole Strategicznego Rozwoju Cyberbezpieczeństwa. Jest współtwórcą fundacji Instytut Mikromakro, zabiegającej o społeczną akceptacją nowych technologii. To centrum kompetencji w sprawach rynku zastosowań dronów i organizator corocznych studenckich konkursów Droniada.
Od roku 1989 prowadzi własną firmę konsultingową Rotel, specjalizując się w telekomunikacji, strategii rynków regulowanych i nowych trendów technologicznych, bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie, współpracy sektora prywatnego i publicznego. W kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy zajmuje się uwarunkowaniami prawnymi, regulacyjnymi i technologicznymi innowacyjnych sektorów gospodarki.

Jest współtwórcą systemu regulacyjnego dla sektora telekomunikacji w Polsce. Pracował dla firm telekomunikacyjnych, Sejmu, administracji łączności.

Jest absolwentem Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował fizykę i astronomię. Ukończył również na Uniwersytecie Warszawskim podyplomowe studia fotografii i informacji obrazowej. Ukończył kurs podstaw i zastosowań kryptografii w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii (ETH). W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia podyplomowe bezpieczeństwa teleinformatycznego.