Robert Tomaszewski
Robert Tomaszewski

Absolwent uczelni i kursów: SGH, Harvard Business School, London Business School. Wieloletnie doświadczenie menadżerskie w instytucjach finansowych, spółkach giełdowych oraz w pracy akademickiej na uczelni. Przewodniczący rady Nadzorczej Dom Aukcyjny LIBRA.
Kolekcjoner dzieł sztuki, od wielu lat inwestujący na tym rynku.