Tomasz Deptuch
Tomasz Deptuch

Doktor nauk medycznych, zastępca redaktora naczelnegopisma „Układ Sił” oraz administrator największej na Facebooku grupy dyskusyjnej nt. geopolityki i geostrategii – „Geopolityka”. Zajmuje się szeroko rozumianą strategią, geopolityką, organizacją nowoczesnej przestrzeni walki oraz nowymi technologiami – ich zastosowaniem i wpływem na nasze życie.