Tomasz Kolinko
Tomasz Kolinko

Zaangażowany w tematykę blockchaina od ośmiu lat, współzałożyciel kilku projektów – w tym pierwszego systemu zdecentralizowanych wyroczni, oraz dekompilatora smart kontraktów Eveem.org.