Wojciech Jakubas
Wojciech Jakubas
Pasjonat astronomii, historii i lingwistyki.

Krakus, absolwent fizyki na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie. Pracuje w przemyśle ciężkim, zajmuje się także tłumaczeniami i handlem. Można go spotkać w fabrykach południowej Szwecji, pociągach przemierzających kraje byłego ZSRR a także na libertariańskich imprezach w różnych częściach Europy.