Regulamin NEXUS 2019
 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu „Gala Nexus 2019”, zwanego dalej „Konkursem”, jest FlyingAtom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złota 59/14, 00-120 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000575732, o numerze NIP 5272744800, zwany dalej „Organizatorem”.
  2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 12 grudnia 2019 do dnia 17 stycznia 2020, w tym:
   1. 12 grudnia 2019 – rozpoczęcie otwartego głosowania – nominacji w poszczególnych kategoriach dla społeczności poprzez ankietę opublikowaną na stronie https://kbif.pl/nominacje-nexus-2019/.
   2. 13 grudnia 2019 – ukonstytuowanie 6-cioosobowej “Kapituły Nexus 2019”
   3. 3 stycznia 2020 – zakończenie głosowania w ramach kategorii otwartych
   4. od 12 grudnia 2019 do 3 stycznia 2020 – zebranie kandydatur i propozycji do poszczególnych kategorii konkursu
   5. 3 – 6 stycznia 2020 – weryfikacja zgłoszonych projektów/osób/przedsięwzięć spośród nominowanych w poszczególnych Kategoriach.
   6. 9 – 11 stycznia 2020 – potwierdzenie chęci uczestnictwa w konkursie przez zgłoszonych uczestników.
   7. 12 stycznia 2020 – ogłoszenie listy nominowanych na oficjalnym kanale Konferencji Blockchain i Finanse na Facebooku.
   8. 12 – 15 stycznia 2020 – głosowanie członków Kapituły Nexus 2019 i wyłonienie Laureatów.
   9. 17 stycznia 2020 – ogłoszenie wyników konkursu na uroczystej Gali rozdania nagród Nexus 2019 w ramach Konferencji Blockchain i Finanse.
   10. 17 stycznia 2020 – głosowanie uczestników Konferencji Blockchain i Finanse na najlepsze prelekcje Konferencji
  4. Celem Konkursu “Nexusy 2019” jest wyróżnienie dokonań, produktów, usług oraz pracy na rzecz branży blockchain, kryptowalutowej i finansowej w 9 kategoriach otwartych, 2 kategoriach zamkniętych, w których Organizator przyzna wyróżnienia za całokształt dokonań w tematyce blockchain i finanse oraz 2 kategoriach, w ramach których uczestnicy Konferencji Blockchain i Finanse będą mogli zagłosować na najlepsze, ich zdaniem, prelekcje podczas Konferencji na salach: “Blockchain” i “Finanse”. W sumie Organizator Gali Nexusy 2019 przyzna 13 statuetek Nexus 2019.
  5. Konkurs wraz z Galą organizowany będzie co roku.
  6. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody w postaci statuetki zwanej dalej “Nexusem 2019”. Nominowani i laureaci nie ponoszą ani nie otrzymują gratyfikacji z tytułu udziału w konkursie. Zwycięzcy mają prawo do wykorzystywania otrzymanej nagrody w materiałach promocyjnych i reklamowych.
  7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Kapituła Nexus 2019
  1. Kapituła składa się z 5 członków powołanych przez Organizatora.
  2. Członkowie kapituły będą osobami związanymi z branżą od minimum 2015r lub posiadającymi wybitną znajomość rynku.
  3. Skład Kapituły może pozostawać bez zmian w kolejnych edycjach Konkursu.
 3. Kategorie, kryteria i nominacje do konkursu
  1. Nagrody Nexus przyznawane są w 13 kategoriach:
   1. Najlepszy polski projekt blockchain – osoba, firma, startup z polskim kapitałem, która/-ry wybiła/-ił się znacząco w branży w roku 2019.
   2. Społecznik Roku – wybitna osoba udzielająca się społecznie poprzez: edukowanie, akcje charytatywne lub organizację nieodpłatnych spotkań/szkoleń dla branży.
   3. Analityk Roku – trader i/lub analityk dzielący się wiedzą i doświadczeniem ze środowiskiem, prowadzący bloga, stronę lub otwarte grupy społecznościowe.
   4. Mecenas Roku – prawnik lub specjalista prawa wspierający środowisko kryptowalut poprzez porady prawne, interpretacje, artykuły lub edukację.
   5. Bezpieczny blockchain – firma, osoba lub startup, który odznacza się na polu dbania o bezpieczeństwo blockchain w zakresie wdrożeń i obsługi powdrożeniowej, jak również podmioty monitorujące stan sieci, dostarczające alertów i udzielające pomocy technicznej.
   6. Aktywista Roku – osoba pracująca społecznie na linii rząd-środowisko kryptowalut.
   7. Blog niezależności i wolnej myśli finansowej – niezależny blog o tematyce finansów posiadający odznaczającą się liczbę czytelników, wysokie zasięgi, o wysokim stopniu uznania wśród społeczności zainteresowanej finansami w Polsce.
   8. Influencer Roku – osoba aktywna na social mediach i/ lub YouTube o największych zasięgach i uznaniu społeczności w tematyce blockchain i/ lub finanse.
   9. Pieszczoszek – najbardziej pozytywna i lubiana osoba w środowisku.
   10. Nexus Omnia Finanse od Bithub.pl – wyróżnienie przyznawane przez Organizatora za całokształt działań i dotychczasowych osiągnięć na polu szeroko pojętych finansów w Polsce.
   11. Nexus Omnia Blockchain od Bithub.pl – wyróżnienie przyznawane przez Organizatora za całokształt działań i dotychczasowych osiągnięć w branży blockchain i kryptowalutowej w Polsce.
   12. Nagroda publiczności Blockchain – wyróżnienie za najlepszą, zdaniem publiczności, prelekcję w ramach Konferencji Blockchain i Finanse o tematyce związanej z blockchain i/lub kryptowalutami.
   13. Nagroda publiczności Finanse – wyróżnienie za najlepszą, zdaniem publiczności, prelekcję w ramach Konferencji Blockchain i Finanse o tematyce finansowej.
 4. Proces wyłonienia nominowanych oraz laureatów Nexus 2019
  1. Uczestnicy Konkursu mogą zostać zostać nominowani do zwycięstwa na drodze:
   1. Głosowania społeczności (kategorie 3.1.1. – 3.1.9.).
   2. Głosowania kandydatów zgłoszonych przez członków kapituły Nexus 2019 (kategorie 3.1.10. – 3.1.11.).
   3. Głosowania uczestników Konferencji Blockchain i Finanse (kategorie 3.1.12. – 3.1.13.).
  2. Nominacje społecznościowe – otwarte nominacje w ramach kategorii 3.1.1. – 3.1.11.
   1. Nominowani zostaną wyłonieni na drodze głosowania za pomocą ankiety opublikowanej na stronie https://kbif.pl/nominacje-nexus-2019/.
   2. W procesie nominacji może wziąć udział każdy, kto odda głos na co najmniej jednego kandydata w ramach danej kategorii.
   3. Głosowanie odbędzie się w okresie od 12 grudnia 2019 do 3 stycznia 2020 r.
   4. Spośród 5 nominowanych o największej liczbie głosów Kapituła Nexus 2019 wybierze, w drodze głosowania, laureatów nagród Nexus 2019 w poszczególnych kategoriach.
   5. Głosowanie będzie odbywało się poprzez silnik Formularze Google.
   6. Warunkiem przystąpienia do ankiety jest podanie przez osobę chcącą wziąć udział w nominacjach adresu e-mail oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
   7. Spośród wszystkich uczestników badania ankietowego (nominacji i zgłaszania kandydatur) Organizator wyłoni drogą losowania 5 osób, które otrzymają następujące zestawy upominków:
    1. Dla 2 osób:
     1. Kryptowalutowy portfel sprzętowy Ledger Nano S
     2. Koszulka (T-shirt) z motywem kryptowalutowym
     3. Kubek z motywem “10 lat Bitcoina”
     4. Smycz z motywem “10 lat Bitcoina”
    2. Dla 2 osób:
     1. Lampka z motywem Bitcoin
     2. Koszulka (T-shirt) z motywem kryptowalutowym
     3. Kubek z motywem “10 lat Bitcoina”
     4. Smycz z motywem “10 lat Bitcoina”
    3. Dla 2 osób:
     1. Koszulka (T-shirt) z motywem kryptowalutowym
     2. Kubek z motywem “10 lat Bitcoina”
     3. Smycz z motywem “10 lat Bitcoina”
   8. Organizator nie będzie przetwarzał ani wykorzystywał pozyskanych adresów mailowych w celu innym, niż wyłonienie zwycięzców zestawów nagród za udział w badaniu ankietowym (nominacjach) i wysyłanie wiadomości dotyczących konferencji branżowych organizowanych w przyszłości.
   9. Losowanie upominków wśród adresów mailowych podanych w czasie badania odbędzie się w kolejności wskazanej powyżej (od 4.1.7.1. do 4.1.7.3.).
   10. Wyłonienie adresów mailowych, którym zostaną przyznane upominki odbędzie się niezwłocznie po zamknięciu badania ankietowego, tj. do dnia 3 stycznia 2020 roku, godz. 23:59.
   11. Informacje o zwycięstwie w losowaniu, Organizator przekaże głosującym w formie wiadomości wysłanej na adres mailowy uczestników badania, który zostanie wylosowany. Tą drogą zwycięzca przekaże Organizatorowi dane adresowe do wysyłki upominków.
   12. Koszt wysyłki upominków ponosi Organizator.
  3. Wyłonienie laureatów Nexus 2019 w ramach kategorii 3.1.1. – 3.1.9.
   1. Po zakończeniu badania ankietowego, o którym mowa w pkt. 4.2., Organizator obliczy wyniki uzyskane w procesie nominacyjnym i przekaże je członkom Kapituły Nexus 2019.
   2. Członkowie Kapituły Nexus 2019 przeprowadzą proces weryfikacyjny i potwierdzenia nominacji poszczególnych kandydatur w trakcie procesu weryfikacyjnego 9 -11 stycznia 2020. Kontakt z nominowanymi osobami/podmiotami odbędzie za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków przekazu (email, telefon, wiadomość prywatna na social media) przez członków Kapituły Nexus 2019.
   3. Organizator ma prawo do zmiany nazw kategorii oraz ich usuwania.
   4. W przypadku, gdy dwa lub więcej produktów/rozwiązań/usług/osób osiągnie tą samą liczbę głosów Organizator będzie posiadać głos decydujący.
   5. Członkowie Kapituły Nexus 2019 w każdej z kategorii będą mogli przydzielać swoje głosy zgodnie z następującą wagą (akceptowalne jest oddanie głosu tylko na jednego kandydata w poszczególnej kategorii):
    1. Pierwsze miejsce w kategorii – 5 punktów.
    2. Drugie miejsce w kategorii – 3 punkty.
    3. Trzecie miejsce w kategorii – 1 punkt.
   6. Członkowie kapituły dokonują oceny osobiście, kierując się własna subiektywną oceną uczestników Konkursu. Zabronione jest udzielanie pełnomocnictw lub kierowanie się opiniami osób trzecich.
   7. Organizator będzie nadzorował całość przebiegu głosowania oraz weryfikował oddane głosy.
  4. Wyłonienie laureatów Nexus 2019 w ramach kategorii 3.1.10. – 3.1.11.
   1. W ramach tych kategorii nominacje odbędą się w ramach Kapituły Nexus 2019.
   2. Każdy członek będzie mógł zgłosić maksymalnie po 3 kandydatów.
   3. Wyłonienie Laureatów Nexus 2019 odbędzie się w zgodzie z zasadami przedstawionymi w pkt. 4.3.
  5. Wyłonienie laureatów Nexus 2019 w ramach kategorii 3.1.12. – 3.1.13.
   1. Dwie ostatnie kategorie Nexus 2019 to nagrody publiczności, w ramach których nagrodzone zostaną dwie prelekcje Konferencji Blockchain i Finanse, które zbiorą największą liczbę głosów.
   2. Głosowanie publiczności odbędzie się w dniu trwania Konferencji Blockchain i Finanse, tj. 17 stycznia 2020 na terenie wydarzenia – Centrum Konferencyjnego MsMermaid w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8/1
   3. Uprawnionymi do głosowania w tych kategoriach są wszystkie osoby, które zakupiły bilet na Konferencję Blockchcain i Finanse i w dniu wydarzenia oddadzą głos.
   4. Organizator udostępni każdemu uczestnikowi Konferencji po 2 arkusze do głosowania – jeden na najlepszą prelekcję Sali Blockchain i drugą – na najlepszą prelekcję Sali Finanse.
   5. Celem oddania ważnego głosu, uprawnieni do głosowania zobligowani są do zaznaczenia znakiem X po minimum i tylko jednym nazwisku prelegenta/ tytule prelekcji na każdej z dwóch list – jednego prelegenta sceny Blockchain i jednego prelegenta sceny Finanse.
   6. Wypełnione arkusze głosowania należy wrzucić do odpowiednio oznaczonych urn znajdujących się przy recepcji Organizatora, która będzie znajdowała się w hallu głównym Centrum Konferencyjnego.
   7. Spośród wszystkich uczestników Konferencji, którzy wezmą udział w głosowaniu i oddadzą głosy zgodnie z założeniami pkt. 4.5.5., Organizator wylosuje 3 numery identyfikacyjne z arkuszy głosowania, którym przyznana zostanie nagroda w postaci portfela sprzętowego Ledger Nano S.
   8. Każdy uprawniony do głosowania będzie miał możliwość pozostawienia na karcie do głosowania swojego adresu e-mail, który Organizator będzie przetwarzał wyłącznie w celu kontaktu z osobami, dla których zostaną wylosowane upominki.
   9. W celu ustalenia sposobu wysyłki nagrody, Organizator skieruje wiadomość na adres mailowy podany przez uprawnionych do głosowania na kartach do głosowania w przeciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konferencji.
   10. Głosowanie uczestników Konferencji na najlepszych prelegentów sceny Blockchain i sceny Finanse będzie odbywało się na terenie Konferencji przez cały czas jej trwania, tj. od godz. 9:00 do godz. 19:00
   11. Przed rozpoczęciem Gali Nexus 2019 Organizator zliczy wszystkie głosy i przyzna Nexusy w ramach kategorii Nagroda Publiczności Blockchain i Nagroda Publiczności Finanse.
 5. Kapituła Nexus 2019
  1. Kapituła Nexus 2019 stanowi organ konkursu weryfikujący zgłoszonych kandydatów i nominowanych pod względem rzetelności, uczciwości oraz spełnienia warunków poszczególnych kategorii, jak również bierze udział w głosowaniu – wyłonieniu laureatów w ramach kategorii 3.1.10. – 3.1.11.
  2. Organizator zaprosił do członkostwa w Kapitule Nexus 2019 przedstawicieli największych mediów związanych z kryptowalutami, technologią blockchain i finansami. W edycji konkursu 2019 do Kapituły zostali zaproszeni przedstawiciele:
   1. BitHub.pl (3 osoby)
   2. FXMag (1 osoba)
   3. Comparic.pl (1 osoba)
   4. Przedstawiciel przedsiębiorców (1 osoba)
 6. Nagroda
  1. Nagrodą w konkursie jest statuetka o nazwie “Nexus 2019” (w języku angielskim oznacza ogniwo). Nagroda jest wyróżnieniem dla osób które w ocenie Kapituły stanowią kluczowe “ogniwa” w Polskiej branży kryptowalut, blockchain i finansów.
  2. Zwycięzca Konkursu otrzymuje statuetkę na własność i nie może wymienić jej na gratyfikacje finansowe lub sprzedać (dopuszczalne jest jedynie przekazanie nagrody na cele charytatywne).
 7. Odpowiedzialność organizatora
  1. Organizator odpowiada za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem zapewniając przy tym rzetelność i przejrzystość całego procesu.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z brakiem możliwości poinformowania osób nominowanych i laureatów w przypadku:
   1. Braku danych kontaktowych
   2. Zmianie danych kontaktowych, o których Organizator nie został poinformowany.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa. Organizator jest podmiotem uprawnionym do zarządzania niniejszym Regulaminem.
  2. Wszelkie kwestie nieokreślone w niniejszym Regulaminie, rozstrzyga wyłącznie Organizator.
  3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej konferencji.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany w regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji.
  5. Organizator oraz członkowie Kapituły nie biorą udziału w konkursie.